Yên Xe Loại Thấp Hiệu Triumph

  mã phụ tùng: A2308478
  POA
  Thời gian lắp đặt ước tính: 6 phút

  Mô tả

  Yên xe kẻ ngang với thiết kế 3D Net toàn diện cho sự tối thiểu phân bổ trọng lượng để nâng cao mức độ thoải mái. Đặc trưng với các dòng thêu và logo Triumph của hãng, có lựa chọn cho màu nâu.

  quay lại kết quả tìm kiếm