Handlebar Clamp Kit, 25.4 - Black

  mã phụ tùng: A2041631
  POA
  Thời gian lắp đặt ước tính: 6 phút

  Mô tả

  A CNC machined Upper Handlebar Clamp that can be attached in place of the original equipment part. It features the iconic Triumph logo and a black anodised finish.

  quay lại kết quả tìm kiếm