Yên Xe Hiệu Triumph

  mã phụ tùng: A2310002
  POA
  Thời gian lắp đặt ước tính: 15 phút

  Mô tả

  Yên xe kim cương nổi với thiết kế 3D Net toàn diện cho sự tối thiểu phân bổ trọng lượng để nâng cao mức độ thoải mái. Với các đường chỉ thêu thiết kế tạo thành hình kim cương với đệm mềm mại và logo Triumph ở phía cuối yên, có lựa chọn cho màu đen.

  quay lại kết quả tìm kiếm