Khung bảo vệ động cơ

  mã phụ tùng: A9780072
  POA
  Thời gian lắp đặt ước tính: 24 phút

  Mô tả

  Stainless steel Khung bảo vệ động cơ. 22.2mm steel. 

  - 1.6mm wall thickness.

   

  Phù hợp với những chiếc xe này

   

  quay lại kết quả tìm kiếm