Điều khoản & điều kiện bảo hành

Xe này là sản phẩm của Triumph sử dụng công nghệ kỹ thuật đã được kiểm tra, thử nghiệm toàn diện và liên tục nỗ lực phấn đấu để cải thiện độ tin cậy, an toàn và hiệu suất vượt trội.

Duy trì sự bảo vệ tối đa theo chính sách bảo hành bằng cách bảo đảm rằng mô tô của bạn được bảo trì phù hợp với các khuyến cáo của biểu đồ bảo dưỡng theo lịch trình trong sổ tay chủ sở hữu. Hồ sơ bảo trì thích hợp phải được đóng dấu bởi đại lý ủy quyền của Triumph.

Bất cứ khi nào thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa hay bảo hành, sổ tay bảo dưỡng mô tô phải được cung cấp cho đại lý Triumph.

Trong thời hạn bảo hành, Triumph Motorcycles Ltd bảo đảm rằng chiếc mô tô Triumph mới của bạn không có bất kỳ khiếm khuyết nào về vật liệu được sử dụng trong sản xuất, và/hoặc tay nghề tại thời điểm sản xuất.

Bất kỳ bộ phận nào bị phát hiện có khiếm khuyết trong thời gian này sẽ được sửa chữa hoặc thay thế bởi một đại lý ủy quyền của Triumph theo quyết định của Triumph Motorcycles Ltd.

Bất kỳ bộ phận nào được thay thế theo bảo hành sẽ được bảo hành trong khoảng thời gian còn lại của chính sách bảo hành.

Bất kỳ bộ phận nào được thay thế theo bảo hành phải được trả lại cho Triumph Motorcycles Ltd bởi đại lý/nhà phân phối và sẽ trở thành tài sản của Triumph Motorcycles Ltd.

Triumph có thể tùy ý thực hiện bất kỳ hoạt động sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận khiếm khuyết nằm ngoài phạm vi bảo hành nào, nhưng hoạt động đó sẽ không được coi là một sự thừa nhận trách nhiệm pháp lý.

Triumph sẽ chịu chi phí nhân công cho các hoạt động được thực hiện theo chính sách bảo hành. Khoảng thời gian còn lại trong thời hạn bảo hành có thể được chuyển giao cho các chủ sở hữu tiếp theo

Điu kin và loi tr:

1. Chiếc mô tô phải không được sử dụng để thi đấu, sử dụng sai mục đích*, không được bảo dưỡng đầy đủ, hoặc được bảo trì hoặc bảo dưỡng không đúng cách.

2. Chiếc mô tô phải không được chỉnh sửa, sửa chữa hoặc thay thế bởi các bên không được ủy quyền bởi Triumph Motorcycles Ltd.

3. Chiếc mô tô phải được bảo trì bởi một đại lý ủy quyền của Triumph, theo các khoảng thời gian được chỉ định trong Sổ tay Chủ sở hữu và nhật ký bảo trì đã được lập theo đó.

4. Các khuyết tật gây ra do sự điều chỉnh, sửa chữa và chỉnh sửa không đúng cách được thực hiện bởi một đại lý Triumph không được ủy quyền sẽ không được bảo hành theo chính sách bảo hành này.

5. Các khuyết tật gây ra do việc sử dụng các phụ tùng và phụ kiện không được ủy quyền bởi Triumph Motorcycles Ltd sẽ không được bảo hành.

6. Chính sách bảo hành không bao gồm chi phí di dời và thay thế bộ phận và phụ tùng, trừ khi được cung cấp như là các thiết bị gốc, hoặc được khuyến cáo bởi Triumph Motorcycles Ltd.

7. Chính sách bảo hành không bao gồm chi phí vận chuyển chiếc mô tô đến hoặc từ đại lý Triumph được ủy quyền, hoặc các chi phí phát sinh khi phải sửa chữa bảo hành chiếc mô tô ở ngoài đường.

8. Các cấu kiện nhằm mục đích bảo trì hay cung cấp dịch vụ thông thường, chẳng hạn như bugi, dầu và bộ lọc gió không được bảo hành. Tương tự, các cấu kiện có thể hao mòn trong quá trình hoạt động bình thường như lốp xe, bóng đèn, dây xích, má phanh và đĩa côn cũng bị loại trừ, trừ trường hợp có khuyết tật trong sản xuất.

9. Vòng đệm phuộc trước không được bảo hành trong trường hợp bị mài mòn (đặc biệt là tổn hại đến các ống trong của phuộc).

10. Bộ phận giảm thanh ống pô của mô tô được bảo hành 12 tháng kể từ ngày bắt đầu bảo hành mô tô nói chung. Trong thời gian bảo hành 12 tháng này, sự ăn mòn bên trong hoặc biến dạng của các tấm chắn bên trong không được bao gồm trong phạm vi bảo hành. Sau khoảng thời gian 12 tháng này, các ống giảm thanh của mô tô được loại trừ khỏi các điều khoản của chính sách bảo hành này. Trừ khi có quy định khác, phụ kiện ống giảm thanh của Triumph không phù hợp với các tiêu chuẩn về tiếng ồn hoặc phát thải trên đường tại những quốc gia áp dụng các tiêu chuẩn đó. Việc sử dụng ống giảm thanh của Triumph trên đường có thể vi phạm pháp luật. Các sản phẩm này chỉ được sử dụng cho các cuộc đua trên vòng đua khép kín. Phụ kiện ống giảm thanh của Triumph sẽ cần phải tải một âm điệu đặc biệt có sẵn từ đại lý ủy quyền của Triumph. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo thị trường. Một số phụ kiện bị cấm sử dụng bởi luật pháp tại địa phương. Là chủ sở hữu/người lái xe mô tô, bạn có trách nhiệm hiểu và tuân thủ tất cả các quy định của luật pháp tại địa phương. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ gì, hãy liên hệ với chính quyền địa phương. Tất cả các thông tin chi tiết đều chính xác tại thời điểm thông cáo báo chí. Triumph Motorcycles Ltd có quyền thay đổi các thông tin này mà không cần báo trước. Vui lòng tham khảo với đại lý của bạn về mẫu và màu sẵn có.

11. Các cấu kiện khác không được bảo hành là yên, hành lý, sơn, lớp mạ crôm, các cấu kiện bằng nhôm được đánh bóng, hoặc giảm chất lượng của ốp do hao mòn và tiếp xúc thông thường hoặc không được bảo dưỡng đúng cách.

12. Ắc quy mô tô được bảo hành trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua xe. Sau khoảng thời gian 12 tháng này, ắc quy được loại trừ khỏi các điều khoản của bảo hành này. Ắc quy được cung cấp cùng với mô tô phải được cung sạc đầy đủ để khôi phục lại nguồn năng lượng đã mất do hoạt động của cơ chế khởi động và/hoặc việc sử dụng các trang bị chạy điện khi động cơ không hoạt động.

13. Chính sách bảo hành không áp dụng cho các mô tô được sử dụng vì mục đích thương mại.

14. Chính sách bảo hành không bao gồm các khuyết tật mà không được báo lên một đại lý ủy quyền trong vòng mười ngày kể từ ngày phát hiện ra khuyết tật.

15. Chính sách bảo hành không bao gồm các mô tô được bôi trơn không đầy đủ, hoặc đã sử dụng sai loại nhiên liệu hoặc chất bôi trơn.

16. Trong trường hợp phát sinh khiếu nại về bảo hành, Triumph Motorcycles Ltd và các Đại lý ủy quyền sẽ không chịu trách nhiệm cho việc không thể sử dụng, sự bất tiện, mất thời gian, thiệt hại thương mại hoặc các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc các thiệt hại do hậu quả khác.

Bảo hành này sẽ được diễn giải theo luật của nước Anh và bất kỳ câu hỏi nào phát sinh từ bảo hành này sẽ thuộc thẩm quyền phân xử của tòa án nước Anh.

Bất kỳ tuyên bố, điều kiện, sự trình bày, mô tả hoặc bảo hành nào khác trong bất kỳ danh mục, tài liệu quảng cáo hoặc ấn phẩm nào khác sẽ không được hiểu là sự phóng đại, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ nội dung nào trong tài liệu này. Triumph Motorcycles Ltd có quyền chỉnh sửa hoặc cải tiến cho bất kỳ mẫu hoặc sản phẩm nào mà không cần thông báo và cũng không có nghĩa vụ phải làm như vậy đối với các sản phẩm đã bán. Bảo hành này không ảnh hưởng đến các quyền pháp định của bạn.

H sơ bo trì

Trải nghiệm lái xe sẽ được nâng cao nếu chiếc mô tô của bạn được bảo dưỡng theo những tiêu chuẩn cao nhất do Triumph Motorcycles Ltd. yêu cầu. Chiếc mô tô của bạn có thể cần phải bảo trì vụ thường xuyên hơn nếu phải hoạt động trong điều kiện hay thời tiết khắc nghiệt, hoặc nếu được sử dụng cho các chuyến đi ngắn và phải dừng/khởi động nhiều lần. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin từ đại lý ủy quyền của Triumph.

Lần bảo trì đầu tiên phải được thực hiện khi đã đi xe được 500 dặm/800 km/1 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước.

*Sử dụng sai mục đích bao gồm bất kỳ việc sử dụng nào không phù hợp với các khuyến nghị được đưa ra trong phần “cách thức lái mô tô” trong sổ tay chủ sở hữu và bất kỳ cách thức sử dụng nào đi ngược lại với các cảnh báo đưa ra trong cùng cuốn sổ tay. Ngoài ra, sử dụng sai mục đích sẽ bao gồm nhưng không giới hạn trong bất kỳ việc sử dụng mô tô nào mà không phải cho mục đích đi đường thông thường.