Cookies USED

Cookie là gì?

Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Chúng được thiết kế để lưu giữ một lượng dữ liệu khiêm tốn cho một khách hàng và trang web cụ thể, và có thể được truy cập bằng máy chủ web hoặc máy khách. Điều này cho phép máy chủ cung cấp một trang phù hợp với một người dùng cụ thể hoặc trang đó có thể chứa một số tập lệnh nhận biết được dữ liệu trong cookie và do đó có thể chuyển thông tin từ một lần truy cập trang web (hoặc trang web có liên quan) sang những lần tiếp theo.

Cách kim soát và xóa cookie 

Triumph sẽ không sử dụng cookie để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hạn chế hoặc chặn các cookie do các trang web của Triumph thiết lập, bạn có thể thực hiện việc này thông qua thiết lập trình duyệt của mình. Chức năng “Trợ giúp” trong trình duyệt của bạn sẽ hướng dẫn cho bạn cách thực hiện.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập www.aboutcookies.org. Đây là trang web chứa thông tin toàn diện về cách thực hiện điều này trên nhiều trình duyệt khác nhau. Bạn cũng sẽ tìm thấy các chi tiết về cách xoá cookie khỏi máy tính của bạn cũng như thông tin tổng quát về cookie.

Xin lưu ý rằng việc hạn chế cookie có thể ảnh hưởng đến chức năng các trang web của Triumph.

Phân loi Cookie

Cookie được sử dụng trên các trang web của Triumph được phân thành một trong bốn loại dưới đây:

Cc k cn thiết

Những cookie này rất cần thiết để đảm bảo trang web hoạt động bình thường.

Hiu năng

Các cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web Triumph.

Chc năng

Các cookie được phân loại là Chức năng cho phép các trang web của Triumph lưu giữ thông tin cụ thể về người dùng để cải thiện trải nghiệm truy cập trang web.

Mc tiêu / Qung cáo

Các Cookie được phân loại là Mục tiêu / Quảng cáo thông thường là các cookie của bên thứ ba được cung cấp bởi các tổ chức bên ngoài mà Triumph hợp tác để phân phát quảng cáo nhắm mục tiêu dựa trên các thói quen duyệt web.

Các cookie được s dng trên các trang web khác nhau ca Triumph

Tên Cookie

Mô tả

Hết hạn

Phân loại

Phiên / Dài hạn

_ga

Google Analytics xác định người dùng duy nhất trên các phiên GA thông qua một ID máy khách. ID máy khách được lưu trữ trong cookie của Google Analytics. Cookie GA được cài đặt khi một người truy cập vào trang web lần đầu tiên.

2 năm

Hiệu năng

Dài hạn

_gat

Đây là một cookie của Google Analytics. Nó giới hạn số lượng yêu cầu được gửi tới DoubleClick.

1 phút

Hiệu năng

Dài hạn

_gat_worldw

Đây là một cookie của Google Analytics. Cookie này lưu trữ giá trị tương tự như _gat cookie.

1 phút

Hiệu năng

Dài hạn

_gid

Đây là một cookie theo dõi của Google analytics được giới thiệu gần đây.

1 ngày

Hiệu năng

Dài hạn

_hjClosedSurveyInvites

Hotjar.com – được sử dụng như là một phần của khảo sát thực hiện bởi trang web.

1 ngày

Hiệu năng

Dài hạn

_hjIncludedInSample

Hotjar.com – được sử dụng như là một phần trong các tiện ích của HotJar cung cấp số liệu thống kê về tính khả dụng của trang web Triumph.

Không áp dụng

Hiệu năng

Phiên

51D_Bandwidth

Cookie này được sử dụng để xác định băng thông của thiết bị duyệt trang web Triumph.

Không áp dụng

Chức năng

Phiên

ASP.NET_SessionId

Cookie này có vai trò thiết yếu đến hoạt động của trang web. Đây là một phần của nền tảng cơ bản xây dựng nên trang web.

Không áp dụng

Cực kỳ cần thiết

Phiên

cookiesDirective

Được sử dụng bởi triumphmotorcycles.co.uk để hiển thị thông báo về cookie nếu người dùng là khách truy cập mới hoặc đã chấp nhận chính sách cookie.

1 năm

Chức năng

Dài hạn

PreferredDevice

Cookie này lưu trữ thông tin về thiết bị ưu tiên của người dùng để truy cập trang web Triumph.

Không áp dụng

Chức năng

Phiên

COOKIE ĐƯỢC ĐẶT BI CÁC BÊN TH BA

Chúng tôi cũng cho phép các bên thứ ba đặt các cookie thuộc bốn loại trên. Ví dụ: giống như nhiều công ty, chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để cung cấp các số liệu phân tích để giúp chúng tôi theo dõi lưu lượng truy cập website.  Các công ty này có thể tạo ra một cookie để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang web, sau đó họ sẽ sử dụng cookie này để tập hợp các báo cáo về hoạt động trang web cho chúng tôi cũng như cung cấp các dịch vụ có liên quan khác.  Các cookie này có thể sử dụng một phần địa chỉ IP của bạn dưới dạng một mã nhận dạng, tuy nhiên cookie này sẽ không được liên kết với bất kỳ dữ liệu nào khác.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc cho phép các bên thứ ba đặt cookie thông qua trang web của chúng tôi để giúp chúng tôi nghiên cứu thị trường, nhân khẩu học người dùng, theo dõi thu nhập, cải thiện chức năng trang web và giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc để cung cấp quảng cáo có liên quan đến bạn.  Các bên thứ ba có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của người dùng theo thời gian và trên các trang web khác nhau khi họ sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát cookie của bên thứ ba. Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi và Tuyên bố về Cookie này chỉ bao gồm việc sử dụng cookie của chúng tôi và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ bên thứ ba nào.

Trong cài đặt trình duyệt của bạn, bạn sẽ có tùy chọn để chặn cookie của bên thứ ba nếu bạn muốn. Tuy nhiên vui lòng lưu ý rằng việc chặn các cookie này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của trang web vì điều này sẽ vô hiệu các tùy chọn để xem các trang web cung cấp video của bên thứ ba như YouTube hoặc chia sẻ nội dung từ trang web của chúng tôi trên các nền tảng phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và Twitter.

Không Theo Dõi

Chúng tôi không theo dõi khách truy cập theo thời gian và qua các trang web bên thứ ba để cung cấp quảng cáo nhắm mục tiêu và do đó trang web không phản hồi tín hiệu Không Theo Dõi (Do Not Track - DNT).

Th pixel

Chúng tôi có thể sử dụng thẻ pixel như một phần của các dịch vụ trực tuyến của mình. Thẻ pixel (còn được gọi là GIF trong suốt (clear GIF), tập tin chỉ báo (web beacon), hoặc pixel)) là các khối mã nhỏ trên một trang web và có thể thu thập các thông tin như:

  • địa chỉ IP (Giao thức Internet) của thiết bị truy cập vào trang có chứa thẻ
  • URL (Trình Tìm kiếm Tài nguyên Đồng nhất) của trang mà thẻ pixel xuất hiện
  • thời gian xem trang chứa thẻ pixel
  • loại trình duyệt đã tìm nạp thẻ pixel và
  • số nhận dạng của bất kỳ cookie nào trên máy tính được đặt trước đó bởi máy chủ đó.
  • Theo dõi e-mail

Khi trao đổi thư từ với bạn qua email tương thích định dạng HTML, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ “dò định dạng”, cho phép các thẻ pixel cho chúng tôi biết liệu bạn đã nhận và mở e-mail của chúng tôi hay không.

Last updated - 27 July 2017 (14.00)