SOFT SHELL D-LINER

  Mô tả

  mã phong cách: MFNS18135 POA

  FEATURES

  • Zip in to any 2018 Triumph jacket

  • Reflective panels to aid night-time visability

  kích cỡ sẵn có: XS, S, M, L, XL, XXXL, XXXL
  quay lại các kết quả trang phục