Khung bảo vệ động cơ

  mã phụ tùng: A9780090
  POA
  Thời gian lắp đặt ước tính: 24 phút

  Mô tả

  Fabricated steel Khung bảo vệ động cơ. Powder coat finish. 22.2mm steel tube for optimum strength. 


  Additional information:
  - Supplied complete with all mounting hardware
  - 1.6mm wall thickness.

   

  Phù hợp với những chiếc xe này

   

  quay lại kết quả tìm kiếm