Alternative Shifter Peg Kit

  mã phụ tùng: A9778027
  POA
  Thời gian lắp đặt ước tính: 12 phút

  Mô tả

  Hard-wearing forged aluminium Gear Pedal featuring a folding peg with oversized rubber grip.

  quay lại kết quả tìm kiếm